ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

2 محقق در موسسه تحقیقات پولی و بانکی

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between budget deficit and trade deficit in

نویسندگان [English]

  • R. Shiva 1
  • N. Khiyabani 2
1 Assistant Professor, School of Economics - Tehran University
2 Researcher at the Institute for Monetary and Banking Research
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -