تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی بخش عمران - دانشگاه شیراز

2 دانشکده مهندسی بخش عمران، دانشگاه شیراز

چکیده

در این نوشتار از روش گالرکین بدون شبکه برای تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار و همچنین از روش پنالتی برای اعمال شرایط مرزی ضروری استفاده شده است که نتایج حاصل از آن نشان‌دهنده‌ی قابلیت‌های خوب این روش برای تحلیل چنین مسائلی است. در تحلیل رفتار سنگ‌های درزه‌دار با روش‌های مبتنی بر شبکه، معمولاً با مشکلاتی از قبیل هندسه‌های بد به‌ویژه هنگام حفاری این توده سنگ‌ها یا مراحل مربوط به معرفی درزه، مواجهیم. اما در روش‌های بدون شبکه که در حوزه‌ی مسئله فقط گره معرفی می‌شود و شبکه‌یی وجود ندارد، چنین معضلاتی به‌وجود نمی‌آید. در این پژوهش علاوه بر تغییرشکل‌های نسبی بلوک‌ها نسبت به هم، تغییر مکان درزه‌ها و گره‌های هر بلوک نیز با استفاده از روش گالرکین بدون شبکه محاسبه می‌شود. به‌همین منظور، ضمن ارائه‌ی مثال‌هایی در این خصوص در پایان هر مثال علاوه بر محاسبه‌ی تغییرمکان‌ها، زمان محاسبه‌ی لازم در دو روش گالرکین بدون شبکه و روش تفاضل محدود مقایسه شده است که بر این اساس روش گالرکین بدون شبکه زمان محاسبه‌ی کم‌تری را صرف کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE MECHANICAL ANALYSIS OF JOINTED ROCK MASS USING MESHLESS METHOD

نویسندگان [English]

  • N. Hatef 1
  • M. Hajiazizi 1
  • A. Ghahramani 2
1 Dept. of Civil Engineering Shiraz University
2 Dept. of Civil Engineering Shiraz University
چکیده [English]

In this paper, the Element Free Galerkin Method (EFGM) has been used successfully to analyze the behavior of jointed rock mass. The penalty method has also been employed for the essential boundary condition. In the analysis of jointed rock mass using the mesh-based methods, specially when introducing joints, some dificulties, such as bad geometry, are encountered. The meshless methods, which only work with nodes, however, are free from the aforementioned problems.In this paper, in addition to the relative displacement of blocks, the displacements of joints and nodes of each block are calculated using the Element Free Galerkin Method. The comparison between the calculation time consumed by the EFGM and that for the Finite Difierence Method (FDM) has
shown that the former is less than that for the latter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -