تحلیل ریسک وقوع زلزله در پروژه‌های ساخت برای نقاط مختلف ایران با استفاده از رگرسیون‌های درجه دوم و خطی G‌L‌S و کمک از تست‌های آماری و مدل آماری پواسن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت پروژه- دانشگاه ساوث استرالیا

2 دانشکده فنی - دانشگاه تهران

3 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این نوشتار برای هر پروژه‌ی ساختمانیِ واقع در مناطق بیست‌گانه‌ی زلزله‌خیز ایران ــ در مرحله‌ی طرح، یا در زمان اجراء و حتی برای یک پروژه‌ی پایان یافته ــ عددی به‌عنوان ضریب ریسک پروژه برای احتمال وقوع زلزله‌یی خاص در طول زمان بهره‌برداری از آن پروژه به‌دست می‌آید. برای یافتن این عدد برای هرکدام از مناطق فوق، از رابطه‌ی خطی گوتنبرگـریشتر برای مرتبط کردن بزرگی زلزله و تعداد زلزله‌های با بزرگی برابر و بزرگ‌تر از مقداری خاص، و همچنین برای به‌دست آوردن معادله‌ی خط مذکور از رگرسیون خطی کلاسیک استفاده شده است. از آزمون‌هایی برای بررسی ناهمسانی واریانس‌ها و وجود خود همبستگی در مورد داده‌های موجود استفاده شده که این دو خصلت در تعیین معادلات یک خط توسط رگرسیون خطی کلاسیک در نظر گرفته نشده‌اند. در صورت وجود هرکدام از دو خصلت، از طریق راه‌های درمانیِ مربوط به هریک، که به‌نام رگرسیون G‌L‌S خوانده می‌شود، بهترین خط رگرسیون برای رابطه‌ی گوتنبرگـریشتر محاسبه شده است. همچنین رابطه‌ی بزرگی زلزله و تعداد آن به‌صورت یک معادله‌ی درجه دوم نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از توزیع آماری پواسن و با داشتن زلزله‌ی طرح پروژه و مدت بهره‌برداری از پروژه که با همان مفاهیم پارامترهای بزرگی زلزله و دوره بازگشت زلزله در معادلات به‌کار گرفته می‌شوند، می‌توان پارامتر سوم که همان ریسک زلزله طرح است را برای پروژه ساخت خاص در محلی خاص و برای مدت بهره برداری مد نظر از آن پروژه محاسبه کرد. این نوشتار در راستای دانش مهندسی مدیریت ساخت به نگارش در آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RISK ANALYSIS OF EARTHQUAKE ON CONSTRUCTION PROJECTS FOR DIFFERENT REGIONS OF IRAN, USING SECOND ORDER AND GLS LINEAR REGRESSION, STATISTICAL TESTS AND POISSON STATISTICAL MODEL

نویسندگان [English]

  • M. Shokri Ghasabeh 1
  • A Bakhshiani 2
  • M. Mofid 3
1 University of South Australia
2 Faculty of Engineering Tehran University
3 Dept. of Civil Engineering Sharif University of technology
چکیده [English]

In this paper, for every construction project in one of the twenty seismic zones of Iran, whether it is in the design or construction phase or even as a finished project, a number is obtained representing the project risk coeficient or the probability of a specific earthquake in the utilization interval of a specific project. To find this number, for every abovementioned zone, the Gutenberg-Richter" linear relation is used to demonstrate the relationship between earthquake magnitude and the number of earthquakes greater than, or equal to, a given magnitude. To check the existence of Heteroscedasticity and autocorrelation - which are two ignored terms in classic linear regression - for recorded data, some tests are applied. If each of the mentioned terms is found, treating techniques relating to that term, which is named GLS regression, will be applied to calculate the best regression line for the
Gutenberg-Richter" relationship. The second - degree relationship of the earthquake magnitude and the number of the earthquake is also assessed. Using Poisson statistical distribution and having the project design earthquake and project utilization interval
as two concepts of earthquake magnitude and earthquake period, the third factor, which is design earthquake risk, will be obtained for a specfic project in a specific location and for the indicated project utilization interval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -