مدل‌سازی اجزاء محدود ستون‌های مستطیلی بتن مسلح تقویت شده با FRP

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

در این تحقیق پس از بررسی علت خرابی ستون‌ها در زلزله‌های گذشته، چگونگی در نظر گرفتن خصوصیات غیرخطی ستون‌های بتن مسلح تقویت شده و نشده توسطٓG‌F‌R‌Pٓ, و به‌طور کلی مدل‌سازی اعضای بتن‌آرمه در نرم‌افزار A‌N‌S‌Y‌S 5.4 تشریح شده است. همچنین ۱۲ نمونه ستون بتن‌آرمه مورد تحلیل استاتیکی غیرخطی قرار گرفته‌اند. دو نمونه طبق جزئیات آیین‌نامه‌ی آبا مدل شده و ۱۰ نمونه طبق جزئیات آیین‌نامه‌ی A‌C‌I قبل از سال ۱۹۷۱ که ۵ نمونه‌ی آن تا ۲۴ سانتی‌متر تقویت شده‌اند و همه تحت بارهای محوری متفاوت و تغییرمکان جانبی در بالای ستون مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. علت انتخاب جزئیات ستون‌ها طبق آئین‌نامهٓA‌C‌Iٓقبل از ۱۹۷۱ شباهت این ستون‌ها به ستون‌های ساخته شده در کشور ایران است. هدف از انجام این تحلیل‌ها به‌دست آوردن ظرفیت ستون‌های تقویت شده در مقایسه با ستون‌های تقویتٓنشده و نیز ستون‌های طرح شده طبق آبا در مقایسه با ستون‌های ساخته شده طبق A‌C‌I قبل از سال ۱۹۷۱ در بارهای محوری متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FINITE ELEMENT MODELING OF RETROFITTED REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH GLASS FIBER REINFORECED POLYMER

نویسندگان [English]

  • S. Eshghi
  • V. Zanjanizadeh
International Institue of Earthquake Engineering and Seimology
چکیده [English]

This paper illustrates the finite element modeling of concrete columns with and without GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) wraps. A series of Finite Element models were developed for pushover analysis. Two of them were built according to Iranian code (ABA) detailing and the rest of them according to ACI 318-Pre 71 detailing. Half of the models are assumed to be wrapped by FRP. The analysis was a displacement control analysis with a 5 cm displacement applied at the top of the column, with various ratios of axial load, from 0.05 Agf'c to 0.25 Agf'c. The analysis resulted in a forcedisplacement capacity envelope of retrofitted and unretrofitted columns. Only parts of the bottom of the columns were wrapped up to the recommended splice length of the bars. It is shown that applying GFRP can increase the ductility, as well as the exural strength, of the R/C columns. Also, a comparison between analytical and experimental results implies that the proposed modeling can be used with suficient accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -