بررسی ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌یی ترک‌دار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

سازه‌های پوسته‌یی در مهندسی عمران و مهندسی مکانیک کاربردهای متنوعی دارند. پوسته‌ها مثل دیگر سازه‌ها دچار آسیب‌دیدگی و تغییراتی از قبیل ایجاد و گسترش تَرَک می‌شوند. هدف این تحقیق بررسی اثر وجود تَرَک نفوذی غیرقابل گسترش و پارامترهای مختلف مربوط به آن بر روی فرکانس‌های ارتعاشی و شکل مودهای پوسته‌های استوانه‌یی مختلف است. به‌همین منظور تعداد ۴۰۰ مدل پوسته‌ی استوانه‌یی تَرَک‌دار ایجاد و کل پروژه به دو قسمت پانل‌های استوانه‌یی و استوانه‌های کامل تقسیم شد؛ و سپس اثر پارامترهای مختلف، نظیر طول ترک، زاویه‌ی ترک، ضخامت پوسته، ضریب پواسون، ارتفاع پوسته و زاویه‌ی انحنای پانل بر روی فرکانس‌های ارتعاشی و شکل مودهای پوسته‌ی استوانه‌یی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FREE VIBRATION OF CRACKED CYLINDRICAL SHELLS

نویسندگان [English]

  • S. Dehghani
  • H. E. Estekanchi
  • A. Vafai
Dept. of Civil Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

Shell structures have various applications in Civil and Mechanical engineering. Shells, like other types of structure, are subject to damage and deterioration, such as development and propagation of cracks. In this research, the effect of a full penetration non - propagating macro crack, with various parameters, on natural vibration frequencies and mode shapes, is investigated. For this purpose, 400 cracked shell models have been created. These shells are grouped into cylindrical panels and full cylindrical shells and the effect of various parameters, such as crack length, crack orientation, thickness, poisson ratio, shell height and panel's central angle, on the vibration frequencies and mode shapes of the shells, has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -