محاسبه‌ی وارفتگی و افت در سازه‌های بلند بتنی با استفاده از آنالیز مراحل ساخت غیرخطی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این نوشتار کوتاه شدگی ستون‌ها و همچنین اختلاف کوتاه شدگی بین دیوار و ستون در قاب‌های بتن آرمه با دیوار برشی با استفاده از روش‌های آنالیز غیرخطی مرحله به مرحله و نیز با استفاده از روش‌های انتگرال‌گیری مستقیم و سری دیریکله، و با در نظر گرفتن تغییرات هر پارامتر به‌صورت جداگانه، محاسبه شده است. تعدادی قاب دوبعدی که از سازه‌های واقعی سه بعدی استخراج شده‌اند و از ۱۵ تا ۴۵ طبقه‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج این کار می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای تخمین و درک چگونگی تأثیر مسئله‌ی وارفتگی )خزش(و افت )آبرفتگی( در رفتار سازه‌های بتنی به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CREEP AND SHRINKAGE CALCULATION IN TALL CONCRETE BUILDINGS USING NONLINEAR STAGED CONSTRUCTION METHOD

نویسندگان [English]

  • M. Ghebdian
  • H.E. Estekanchi
  • A. Vafai
Dept. of Civil Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this paper columns shortening and differential shortening between column and wall in concrete frames are calculated using nonlinear staged construction analysis. Also, these effects are compared using Dirichlet series and direct integration methods considering the variations of different parameters for each frame. Two dimensional frames that are representative of frames in actual 3D structures with 15 to 45 stories are studied. Effect of creep and shrinkage on the design parameters is discussed. Results of this study can be helpful as a guide in estimating and understanding how creep and shrinkage can affect the behavior of concrete structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -