تأثیر جایگزینی سیمان و سنگدانه با لاستیک در مقاومت فشاری و دوام‌بتن‌های متداول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

2 دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

3 دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده

لاستیک‌های مستعمل خودروها یکی از مصالحی هستند که در چرخه‌ی بازیافت طبیعت شرکت نمی‌کنند و به‌عنوان یکی از آلاینده‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شوند. تحقیق حاضر با هدف امکان‌سنجی کاربرد آنها در ساخت بتن انجام شده است. در این تحقیق نمونه‌های آزمایشگاهی در دو گروه کلی ساخته و آزمایش شدند: در گروه اول جایگزینی سنگدانه‌ی درشت (شن) با خرده لاستیک، و در گروه دوم جایگزینی سیمان با پودر لاستیک انجام شد. آزمایش مقاومت فشاری را برای آگاهی از رفتار مقاومتی نمونه‌ها، و دونوع از مهم‌ترین آزمایشات دوام شامل جذب آب و نفوذپذیری برای بررسی دوام ایننمونه‌ها در شرایط مختلف در نظر گرفتیم. نتایج نشان می‌دهد که روند کسب مقاومت فشاری در بتن حاوی لاستیک با یک رابطه‌ی تجربی و با تخمین مناسب قابل تعیین است و در درصدهای جایگزینی کم، مقاومت فشاریِ نمونه‌های ۲۸روزه شبیه نمونه‌های کنترل است. همچنین هنگامی که درصد جایگزینی از حد معینی تجاوز نکند دوام این‌گونه بتن‌ها شبیه بتن‌های رایج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF SCRAP TYRE REPLACEMENT FOR AGGREGATE AND CEMENT ON COMPRESSIVE STRENGTH AND DURABILITY OF ORDINARY CONCRETE

نویسندگان [English]

  • M. Khorami 1
  • A. Hajati-Modaraei 2
  • Ch. Dehghanian 3
1 Building and Housing Research Center
2 Faculty of Engineering University of Guilan
3 Faculty of Engineering University of Tehran
چکیده [English]

Scrap tires are counted as one of the non-recyclable materials in nature, which cause environmental male effects. In the present research, the feasibility of applying scrap tire rubber in concrete is investigated. In this regard, some laboratory specimens are made and tested in two major groups. In the first group: crumb rubber was used instead of coarse aggregate and, in the second group, rubber powder was used instead of cement. A compressive strength test was done to recognize the strength behavior of the specimens and to investigate their durability under different conditions, two of the most significant tests (including: permeability and water absorption) were done.The results revealed that the trend of strengthening in a 28-day-period could be determined via an experimental equation, which is conservative, and their compressive strength is similar to ordinary concrete. It is also to be mentioned that no signiffcant changes in durability will occur, if the substitution percentage does not exceed a special limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -