مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این تحقیق ریزاندامگان تجزیه‌کننده‌ی فنل از لجن فعال سازگار با فنل، که در مدت شش‌ماه با پساب سنتتیکِ حاوی فنل در سیستم لجن فعال سازگار شده است، جداسازی و خالص‌سازی شده و پس از بررسی عملکرد هر سوش در معرض فنل، در حضور و غیاب سوبسترای کمکی، بهترین سوش میکروبی انتخاب می‌شود. به‌منظور مدل‌سازی سینتیک رشد سلولی، بهترین سوش در معرض غلظت‌های مختلف فنل در ظروف لرزنده قرار گرفته و رشد آن به‌همراه مقدار فنل باقی‌مانده در زمان‌های مختلف تا تجزیه‌ی کامل فنل اندازه‌گیری می‌شود. سپس با کمک مدل سینتیکی هالدن و داده‌های به دست آمده، مدل‌سازی در محیط $ MATLAB, 6.5 $ انجام، و ثابت‌های سینتیکی رشد سلول برابر با $m‌u_{m}=0.592,(1/h)$، $K_{s}=920.3,(m‌g/L)$ و $K_{I}=115.62,(m‌g/L)$ برآورد می‌شود. مدل سینتیکی تعیین‌شده برای شبیه‌سازی فرایند تصفیه‌ی زیستی و بزرگ‌نمایی مقیاس، در طراحی واحد صنعتی بسیار مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MODELING THE GROWTH KINETIC OF YEAST BBRC-9026 ON PHENOL

نویسندگان [English]

  • F. Amiri 1
  • S. Yaghmaei 1
  • S. Samie 2
1 Dept. of Chemical and Petroleum Engineering Sharif University of Technology
2 Dept. of Chemical and Petroleum Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this study, phenol-degrading microorganisms were isolated from an activated sludge system that had been acclimated with synthetic phenolic wastewater for six months. After investigating the performance of each strain on phenol, in the presence and absence of co-substrate, the best-isolated strain was chosen. In the next phase, the best-isolated microorganism's growth on different phenol concentrations was examined in a shaking flask scale, at different times. The kinetic constants obtained by modeling the growth kinetic of the best isolated strain, according to the Haldane model, and with the help of Matlab 6.5, were µm=0.592 (1/h), Ks= 920.3 (mg/L), and KI= 115.62 (mg/L). This kinetic model is a good tool for simulation and scale-up in designing an industrial wastewater bio-treatment process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kinetics model
  • haldone’s equation
  • Inhibition
  • phenel
  • activated slodge system