نویسنده = علیرضا خالو
بررسی مشکلات تحلیلی دال‌های پس‌کشیده‌ی بتنی به کمک تحلیل اجزای محدود

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 109-118

علیرضا خالو؛ محمدرضا جوانمردی


بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو