نویسنده = علیرضا خالو
بررسی تأثیر حرکت شتابدار جرم متحرک بر پاسخ دینامیکی خارج از صفحه تیرهای خمیده در صفحه افق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63894.3293

محمدعلی فیوضات؛ هاتف عبدوس؛ علیرضا خالو


بررسی مشکلات تحلیلی دال‌های پس‌کشیده‌ی بتنی به کمک تحلیل اجزای محدود

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 109-118

علیرضا خالو؛ محمدرضا جوانمردی


بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو