نویسنده = سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
ارزیابی و تحلیل تغییرشکل های سد گتوند علیا به هنگام وقوع زلزله

دوره 35.2، شماره 3.1، آذر 1398، صفحه 99-111

10.24200/j30.2018.1915.2044

لیلا شاهوردی طرخورانی؛ سید مجدالدین میرمحمدحسینی


بررسی رفتار سیکلی پی‌های نواری بر روی ماسه‌های تقویت‌شده با ژئوسل و خرده‌ لاستیک

دوره 33.2، شماره 4.1، اسفند 1396، صفحه 49-59

10.24200/j30.2018.1262

محمودرضا محمدی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ محسن کارگر


مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر ضریب شکل مخزن در خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سدها

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 119-125

طاهره سادات میرمحمدحسینی؛ احمد طاهرشمسی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


ارزیابی رفتار باربری پی‌های نواری بر روی خاک لایه‌یی مسلح با ژئوگرید

دوره 31.2، شماره 4.1، اسفند 1394، صفحه 83-88

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ محمد صالحی


اثر تراکم خاک در رانش دینامیکی وارد بر کوله‌ی پل‌های یکسره و مجزا

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 63-68

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ فاطمه خطیبی


مقایسه‌ی اثر نوع ریزدانه‌ها بر خصوصیات فشار آب حفره‌یی ماسه‌های اشباع

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 47-54

مهدی درخشندی؛ سید مجدالدین میر محمدحسینی


اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌یی مسلح به ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 39-47

سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی


مطالعه‌ی اثرات ساختگاه در آبرفت‌های مجاور بندر ماهشهر

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 43-53

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ مژده اسدالهی پژوه


ارزیابی تغییر شرایط محیطی خاک روان‌گرا بر تونل‌های پوشش‌دار

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 11-20

محمد آزادی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP)

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 75-85

یگانه خویی؛ سیدحسین میرحسینی؛ عبدالرضا سیم‌چی


رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربار‌های تناوبی

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 23-29

سیدمجدالدین میرمحمد حسینی؛ افشین امینی


روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه‌ی آب - خاک برای خاک‌های چسبنده

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 77-83

یداله پشنگ‌پیشه؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ نوید گنجیان


الگوی فعلی مصرف و تولید انرژی و روش‌های اصلاح آن

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 30-37

سیدمجدالدین میر محمد حسینی