کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت در خاک
مطالعه ی عددی عوامل مؤثر در اندرکنش حرارتی شمع‌های انرژی در گروه شمع انرژی

دوره 39، شماره 3، آذر 1402، صفحه 13-24

10.24200/j30.2023.61069.3145

محمد ابراهیم دانش؛ محمد امیر کیانی فردوئی؛ محمد نوروزعلیایی


بررسی عددی عوامل مؤثر در میزان توان دریافتی از شمع‌های مبادله‌گر حرارتی

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 39-49

10.24200/j30.2020.55140.2704

سید ماکان فتاحیان؛ محمد امیر کیانی فردویی؛ محمد علیایی