کلیدواژه‌ها = یادگیری ماشین
آنالیز مودال عملیاتی خودکار سه مرحله‌ای با استفاده از حذف مودهای ریاضی به روش خوشه‌بندی بر اساس چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63122.3258

احمد شوشتری؛ امیر سالار مهرآباد


پیش بینی مؤلفه های زوال ستون های بتن مسلح با استفاده از روش های یادگیری ماشین

دوره 39.2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 15-22

10.24200/j30.2022.60697.3116

آزاده خشکرودی؛ حسین پروینی ثانی؛ مجتبی اعجمی