کلیدواژه‌ها = بارگذاری سیکلی
بررسی رفتار سیکلی پی‌های نواری بر روی ماسه‌های تقویت‌شده با ژئوسل و خرده‌ لاستیک

دوره 33.2، شماره 4.1، اسفند 1396، صفحه 49-59

10.24200/j30.2018.1262

محمودرضا محمدی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ محسن کارگر


بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی قاب‌های بتنی مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح کربنی(CFRP)

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 59-65

ایوب دهقانی؛ فریبرز ناطقی الهی