کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مطالعه ی اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 47-57

10.24200/j30.2021.57419.2909

حسن صالحی؛ نادر بیگلری جو؛ هوشنگ برخورداری


بررسی ترمودینامیکی هیدراسیون و انقباض شیمیایی سیمان حاوی سرباره

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 75-82

10.24200/j30.2019.1446

امیر طریقت؛ میلاد محمدی؛ یاقوت مدرس


مدل‌سازی فیلتر خاکی بیولوژیکی در مقیاس پایلوت برای حذف نیترات محلول

دوره 33.2، شماره 3.1، آذر 1396، صفحه 113-123

10.24200/j30.2017.20071

محمد پروین نیا؛ سمیه سیروس پور؛ منصور پرویزی


مطالعه و بررسی تطبیقی ساختار‌های جبران ساز برای سیستم‌های ADSl

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، اسفند 1388، صفحه 3-10

محمد رضا پاکروان


ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی بر توان مصرفی بار

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، اسفند 1388، صفحه 21-29

رضا باقری؛ جواد شکرالهی مغانی؛ گئورک قره پتیان


مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی

دوره 24، شماره 42، خرداد 1387، صفحه 41-47

محمد حسن سعیدی؛ بهرنگ سجادی؛ حسین صفائی؛ سهند پیروزپناه