تعیین تعداد و مکان بهینه بالابرهای ساختمانی در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از یک مدل ریاضی عدد صحیح خطی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 عمران/ دانشکده مهندسی/ دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه ریاضی/ دانشکده ریاضی/ دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

4 ریاضی/ دانشکده ریاضی/ دانشگاه فردوسی مشهد

10.24200/j30.2024.63426.3274

چکیده

با افزایش بلندمرتبه‌سازی در پروژه‌های ساختمانی، استفاده از بالابرها برای جابجایی عمودی مصالح و نیروی انسانی اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش‌های زیادی در زمینه کاهش زمان سفر بالابرها در طبقات، طراحی بهینه سیستم‌های بالابری، بهینه‌سازی مسیر حرکت بالابر و تعیین ترتیب سفر به طبقات، مدیریت مصرف انرژی آسانسورها و نحوه زون‌بندی طبقات انجام شده است. اما، تاکنون بهینه‌سازی محل نصب و تعداد بالابرها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله یک مدل عدد صحیح خطی برای تعیین بهینه تعداد و مکان نصب بالابرها پیشنهاد شده است. تعیین تعداد و مکان نصب بالابرها با در نظر گرفتن هزینه‌های نصب، اجاره و عملیات بالابرها صورت گرفته است. تعداد بالابرهای مورد استفاده می‌تواند بر روی تعداد روزهای کاری پروژه تأثیر بگذارد و در نتیجه تعداد روزهای کاری و تعداد بالابر بصورت همزمان بهینه‌سازی می‌شود. مدل پیشنهادی با استفاده از یک پروژه مسکونی 20 طبقه آزمایش شده است و نتایج نشان می‌دهد که استفاده از این مدل می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها و تعداد روزهای کاری پروژه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the location and optimal number of building lifts in high-rise construction projects using a linear integer mathematical model

نویسندگان [English]

  • mohadese jawaheri 1
  • mahdi ahmadnia 2
  • - - 3
  • reza ghanbari 4
1 Faculty of Civil Engineering/ Ferdowsi University
2 Faculty of Mathematics / Ferdowsi Universit,/Mashhad
3 -
4 Faculty of Mathematics/ Ferdowsi University
چکیده [English]

Vertical transportation technology is essential for constructing tall and medium-rise buildings. Although lifts are a functional component of buildings, their vital nature depends on the continuous and uninterrupted use of lifts in each tall building. Therefore, the use of lifts for vertical transportation of materials and human resources has gained greater importance. Extensive research has been conducted on reducing lift travel time between floors, optimizing lift systems design, optimizing lift movement paths and determining the sequence of floor travel, managing lift energy consumption, and floor zoning. However, the optimization of lift installation locations and quantities has not been examined so far. The use of lifts in construction projects incurs multiple costs, including rental or purchase costs, energy consumption during vertical transportation of materials, and operator salaries. One of the main solutions to reduce these costs is to minimize the duration of lift usage, which, by delivering the required materials on time, can also reduce the project's execution time. The installation costs of lifts may also vary at different candidate points due to factors such as weight and dimensional capacity, electricity consumption, the number of visits for monthly or annual maintenance and repair, and lift operator salaries. Additionally, some candidate points may have advantages over other points in terms of the amount of horizontal movement of materials in building floors. These distinctive features present challenges in selecting the optimal installation point. In this article, an integer linear programming model has been proposed to determine the optimal number and location of lift installations. The number of lifts used can affect the number of project working days, and as a result, the optimization is performed simultaneously for the number of working days and the number of lifts. The goal of this optimization model is to minimize the duration of lift usage and the associated costs. Additionally, using this model, the number of project working days is obtained with a balanced distribution of lift activities. To evaluate the effectiveness of the proposed model, it was tested on a case study. The case study involved a 20-story building located in the city of Mashhad, which requires determining the number and location of lifts during the workshop preparation phase. The use of this model can lead to cost reduction and a decrease in the number of project working days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction-lift
  • High-rise-construction
  • Optimization
  • Linear-programming
  • Positioning