کلیدواژه‌ها = زلزله
کنترل سلامت اعضا ی سازه ای به روش توموگرافی اشعه ایکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63074.3254

فریبرز ناطقی الهی؛ سید سجاد کمالی


ارزیابی پارامترهای موثر در تفرق امواج زلزله های دور از گسل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 13-23

حسین نادرپور؛ حمیدرضا وثوقی فر؛ احسان قباخلو


بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک

دوره 24، شماره 42، خرداد 1387، صفحه 35-39

حسین جهانخواه؛ مهدی بهزاد؛ محمدعلی قناد