دوره و شماره: دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهندسی و علم مواد، آذر 1386، صفحه 1-136 
ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی

صفحه 41-46

زیارت علی نعمتی؛ حسن نوائی الوار؛ محمدعلی هوشیارفرد؛ محمد علی فقیهی ثانی


بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی

صفحه 87-92

فرید انوشه‌پور؛ محمود عباسی؛ مصطفی کتابچی؛ سید حسین حسن‌نیا؛ حمید رحمانی


محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی

صفحه 101-106

حمید رضا خاتمی؛ محمد رنجبر؛ مهین شفیعی