نویسنده = امیررضا ممدوحی
سناریوسازی نرخ نفوذ خودرو خودران اشتراکی، یک تحلیل کمی زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62698.3240

امیررضا ممدوحی؛ علی رحمانی


مدل سازی رفتاری تأثیر تاکسی‌های اینترنتی در وابستگی به خودروی شخصی

دوره 38.2، شماره 2.2، شهریور 1401، صفحه 67-77

10.24200/j30.2022.59516.3058

سید رضا اسماعیل زاده؛ امیررضا ممدوحی


یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 99-108

10.24200/j30.2021.58387.2974

هادی قلی؛ امیررضا ممدوحی؛ عباس بابازاده


تحلیلی سلسله‌مراتبی از نقش همزمان پارکینگ و فود‌کورت در سفر به مراکز تجاری

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 23-30

10.24200/j30.2018.1358

علیرضا ماهپور؛ امیررضا ممدوحی؛ طه حسین رشیدی؛ محمود صفارزاده


نقش توأم فاصله و مالکیت خودرو بر انتخاب شیوه سفر دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 34.2، شماره 2.2، شهریور 1397، صفحه 35-43

10.24200/j30.2018.1370

امیررضا ممدوحی؛ افشین شریعت مهیمنی؛ میلاد مهدی زاده


تأثیر نگرش والدین در تمایل آنها نسبت به پیاده‌روی کودکان در سفرهای تحصیلی

دوره 34.2، شماره 1.1، خرداد 1397، صفحه 97-106

10.24200/j30.2018.1324

سینا داودی؛ امیررضا ممدوحی؛ محسن فلاح زواره


نقش درک از خطر و نگرانی‌های والدین بر سفر مستقل کودکان به مدرسه

دوره 33.2، شماره 3.2، آذر 1396، صفحه 75-83

10.24200/j30.2017.20099

میلاد مهدی‌زاده؛ امیررضا ممدوحی


اثرسنجی اقتصادیِ استفاده از دورتحصیلی به‌عنوان راهکار مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی

دوره 2-27، شماره 3، آذر 1390، صفحه 17-22

امیررضا ممدوحی؛ علیرضا ماهپور؛ محمد مصطفی مسعودی


تحلیل تطبیقی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل‌ونقل شهری

دوره 2-27، شماره 3، آذر 1390، صفحه 41-51

احمدرضا جلالی نائینی؛ مینا مجتهدزاده؛ امیررضا ممدوحی؛ مهرداد علیمرادی