نویسنده = علی خیرالدین
بررسی اثر حرکات دور از گسل بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های میان مرتبه ترکیبی در ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62308.3217

آرین کیانی؛ علی خیرالدین؛ محمدعلی کافی؛ حسین نادرپور


تحلیل حساسیت طول ناحیه‌ی مفصل خمیری در دیوارهای برشی بتن‌آرمه‌ی بالدار

دوره 37.2، شماره 4.2، اسفند 1400، صفحه 93-104

10.24200/j30.2021.57830.2937

فرزاد قادری بافتی؛ علیرضا مرتضایی؛ علی خیرالدین


بررسی آزمایشگاهی وصله ی مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 107-117

10.24200/j30.2020.54320.2630

علی خیرالدین؛ پیام طریقی؛ قاسم پاچیده؛ صادق هاشمی


بررسی آزمایشگاهی رفتار کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند

دوره 34.2، شماره 4.1، اسفند 1397، صفحه 37-46

10.24200/j30.2019.1425

محمد حسین ثقفی؛ هاشم شریعتمدار؛ علی خیرالدین


اندرکنش شبکه ی قطری پیرامونی و هسته ی داخلی در سیستم سازه‌یی شبکه ی قطری

دوره 33.2، شماره 3.1، آذر 1396، صفحه 105-112

10.24200/j30.2017.20070

علی معصومی؛ آزاده جلالی سنگانی؛ علی خیرالدین


آنالیز دقیق توالی ساخت و مقایسه ی آن با آنالیز متداول و روش تقریبی ضرایب اصلاح

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 81-92

علی خیرالدین؛ مجید قلهکی؛ محمد جلیل زاده افشاری


بهسازی لرزه‌یی ساختمان‌های بتن‌مسلح با تغییر محل تشکیل مفصل خمیری به کمک دستک فولادی

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 3-17

علی خیرالدین؛ علیرضا مرتضایی؛ رسول محمودی


ارزیابی شاخص خرابی و کاهش مقاومت قاب خمشی بتن‌آرمه با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 141-152

علی خیرالدین؛ علی جهان؛ علیرضا بیطرف


بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه‌یی اتصالات بتن‌آرمه‌ی مقاوم‌سازی‌شده با دستک فلزی

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 45-55

ابراهیم امامی؛ محمدکاظم شربتدار؛ علی خیرالدین


مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳)

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 107-116

سیدروح اله حسینی واعظ؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمدکاظم شربتدار؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین