کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی عددی
مطالعه عملکرد پنل جاذب موج انفجار در حفاظت از ابنیه و تاسیسات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.60842.3124

علی ابراهیم زاده؛ محمد فیاض؛ مهدی دهقان نژاد ثانی آبادی


مدل‌سازی عددی دیوارهای مکانیکی خاک مسلح تثبیت یافته با مهار صفحه‌ای تحت بار ارتعاشی قطار سریع السیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61135.3151

امیر سعید مرادی اندراب؛ امیرعلی زاد؛ علی نورزاد؛ مریم یزدی


آثار تسلیح خاک توسط ژئوگرید و سیستم مهار - شبکه در مقاومت برکنش خطوط لوله ی مدفون

دوره 35.2، شماره 1.1، خرداد 1398، صفحه 43-53

10.24200/j30.2018.1945.2032

مجید مهدی؛ هوشنگ کاتبی؛ غلام مرادی؛ سیدرضا ملجائی


مدل‌سازی عددی و مطالعات پارامتریک روان گرایی خاک ناشی از انفجار

دوره 34.2، شماره 1.1، خرداد 1397، صفحه 23-34

10.24200/j30.2018.1321

آرش شیرمحمدی فردانبه؛ کاظم برخورداری


بررسی پارامترهای تعیین کننده در افزایش ضخامت لایه‌های خاکریز مهندسی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 89-96

ابوالفضل اسلامی؛ پرنا یاربختی


بررسی تأثیر مشخصات سازه‌های سطحی و لایه‌بندی زمین در بارهای وارد بر پوشش تونل با استفاده از روش المان محدود

دوره 31.2، شماره 4.1، اسفند 1394، صفحه 3-14

هوشنگ کاتبی؛ امیرحسن رضایی؛ مسعود حاجی علیلوبناب


تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 97-106

زهره خلیلی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمد علیایی


عملکرد ژئوتکنیکی سیستم رادیه‌مرکب با ملاحظه‌ی متغیرهای شمع‌های منفصل

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-44

سعید صالحی ملکشاه؛ ابوالفضل اسلامی


بررسی فرآیند تحکیم وزنی خاک‌های خیلی نرم با مدل‌سازی عددی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 45-51

علی پاک؛ سوده صمیمی