کلیدواژه‌ها = روش اجزاء محدود
مطالعه ی عددی رفتار میراگرهای لانه زنبوری موجدار

دوره 39، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 3-13

10.24200/j30.2022.60894.3130

علیرضا معززی مهر طهران؛ مهرداد جعفری


ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 131-139

10.24200/j30.2020.54432.2639

محمد علی داستان دیزناب؛ سیدمهدی موسوی؛ محمد کریمی مهرآبادی؛ محسن آخانی


بررسی تأثیر الیاف در رفتار فشاری و کششی بتن از طریق: مطالعه‌ی تجربی، روش همبستگی تصاویر دیجیتال و روش اجزاء محدود

دوره 35.2، شماره 4.2، اسفند 1398، صفحه 11-20

10.24200/j30.2018.5173.2207

میلاد آرام پرتان؛ حمید اسکندری نداف؛ مجتبی لزگی نظرگاه؛ مرتضی قارونی نیک


برآورد مقاومت برشی ستون های کوتاه مستطیلی به کمک برنامه سازی ژنتیک

دوره 34.2، شماره 4.1، اسفند 1397، صفحه 101-111

10.24200/j30.2019.1429

سیدبهرام بهشتی اول؛ حسام الدین کتابداری


تنفس جان تیرورق‏ های فولادی در پل‏ ها تحت بار ترافیک

دوره 34.2، شماره 2.2، شهریور 1397، صفحه 71-79

10.24200/j30.2018.1366

مژگان یعقوب شاهی؛ محمدمهدی علی نیا


بررسی رفتار تیرهای بتنی حاوی الیاف فولادی فاقد خاموت

دوره 33.2، شماره 3.2، آذر 1396، صفحه 85-94

10.24200/j30.2017.20100

محمد کریمی مهرآبادی؛ سید حمید هاشمی


بررسی اثر رکوردهای زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک حاوی پالس در پاسخ لرزه‌یی یک سیستم خاک ـ شمع ـ سازه

دوره 33.2، شماره 2.1، شهریور 1396، صفحه 115-125

10.24200/j30.2017.4545

سعید عباسی کرافشانی؛ علیرضا اردکانی؛ منصور یخچالیان


مدل‌سازی پی پوسته‌یی مخروطی بتن مسلح با شیب‌های مختلف

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 61-67

مرتضی شیخی؛ حسن حاجی کاظمی


تحلیل استاتیکی پل‌های خاکی فولادی تحت اثر بارهای اجرایی

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 117-126

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ پریسا حاجی عبدالرزاق


حل عددی معادله‌ی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تک‌فاز با روش اجزاء گرین

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 41-45

ابراهیم بی نیاز دلیجانی؛ سیدمحمودرضا پیشوایی