دوره و شماره: دوره 24، شماره 44، مهندسی عمران و مکانیک، مهر 1387، صفحه 1-142 
بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف

صفحه 21-27

محمدتقی کاظمی؛ مسعود حسین زاده اصل؛ علی بخشی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی؛ ثریا اقبالی


پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی

صفحه 93-98

محمدعلی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمدپور


طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C)

صفحه 99-105

علی مقداری؛ سیدحنیف محبوبی؛ مژده سجادی؛ حسین نجات پیشکناری؛ محمدزمان فروتن