دوره و شماره: دوره 24، شماره 46.1، مهندسی عمران، اسفند 1387، صفحه 3-107 
بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی

صفحه 59-72

کیانوش سامانی‌پور؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون پوراستکانچی؛ جعفر کیوانی