دوره و شماره: دوره 19، شماره 23، مهندسی عمران، فروردین 1382، صفحه 3-100 
اثر میراگر‌های لزج مایع در طراحی و بهسازی ساختمان‌های بتن آرمه تحت زلزله

صفحه 24-38

ابوالحسن وفائی؛ شهاب‌الدین حاتمی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ مهیار جاویدروزی


تعیین فشار شکست هیدرولیکی خاک با استفاده از سلول پیشرفته تحکیم

صفحه 53-60

علی قنبری؛ اسماعیل افلاکی؛ سیدعبدالعظیم امیر شاکرمی