دوره و شماره: دوره 20، شماره 28، ویژه مهندسی، مهر 1383، صفحه 1-144 
بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G

صفحه 15-21

حسن سعید‌ی‌نیا؛ سعید شبستری؛ سعید سعیدی‌نیا


بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW

صفحه 22-28

فردین نعمت‌زاده؛ امیرحسین کوکبی؛ سیدمحمدمهدی هادوی؛ فرامرز عادلی


بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه

صفحه 65-69

سیدموسی خالصی‌زاده؛ محمد هادی نورانی