دوره و شماره: دوره 2-28، شماره 4، مهندسی عمران، دی 1391، صفحه 1-166 

پژوهشی

تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی

صفحه 3-13

یوسف حسین زاده؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ محمدرضا فرج پور


مطالعه‌ی میدانی رفتار پایه‌های سنگریزه‌یی کوبشی (R‌A‌P‌s) نسبت به تغییر قطر

صفحه 95-103

حمیدرضا رزاقی؛ بهمن نیرومند؛ حسین غیاثیان؛ سید محمد منصورزاده


بررسی رفتار لرزه‌یی قاب‌های فولادی در سطوح خطر مختلف با روش زمان دوام

صفحه 115-125

افشین فرهادی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفائی؛ طیبه گلی