دوره و شماره: دوره 2-28، شماره 2، مهندسی عمران، اردیبهشت 1391، صفحه 1-140 
مدل پیش‌بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه‌های ریلی - جاده‌یی ایران

صفحه 3-11

اسماعیل آیتی؛ جبارعلی ذاکری سردرودی؛ علی اصغر صادقی


یادداشت فنی

نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین‌المللی

صفحه 123-129

شهریار محمد کریمی؛ سید مجتبی حسینعلی پور؛ نادر عربشاهی