دوره و شماره: دوره 2-28، شماره 3، مهندسی عمران، اردیبهشت 1391، صفحه 1-164 
استفاده از روش گیاه‌پالائی در پالایش سزیم پایدار از محلول‌ها

صفحه 89-97

مهدی برقعی؛ رکسانا موگوئی؛ رضا ارجمندی؛ منوچهر وثوقی؛ گلناز تجدد


یادداشت فنی

حالت نهایی و شکل‌پذیری دال‌های بتن خودمتراکم مجوف پیش‌تنیده‌ی پیش‌ساخته

صفحه 131-140

علی اکبر مقصودی؛ میثم ترکمان زاده؛ محمد مقصودی