بررسی مدل‌های عددی پیش‌بینی پدیده کاویتاسیون در ونتوری‌ها با استفاده از نرم‌افزار ANSYS FLUENT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62623.3236

فرهود کلاته؛ سجاد کوزه گر غیاثی؛ احسان امین وش


مدل‌های احتمالاتی برای پیش‌بینی تنش تسلیم میلگرد و مقاومت فشاری بتن بر مبنای رگرسیون خطی بیژین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62665.3238

حمیدرضا نوربالاتفتی؛ مجتبی محصولی


سناریوسازی نرخ نفوذ خودرو خودران اشتراکی، یک تحلیل کمی زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62698.3240

امیررضا ممدوحی؛ علی رحمانی


حل عددی مسائل جابجایی خالص یک بعدی با استفاده از روش بدون‌شبکه تیلورگالرکین مرتبه بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62549.3232

سامان اسپهبدی نیا؛ علی رحمانی


ارزیابی رفتار غیراشباع خاک لس گرگان در مکش های متوسط تحت شرایط تراکم سه محوری ناهمسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62479.3228

سید محسن حائری؛ بهنام سعداللّه زاده؛ سامان سلیمانی بروجردی


مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی بر روی دیوارهای خاک مسلح پله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62396.3221

مجید یزداندوست؛ امیرحسین رسولی جمنانی


بررسی مشخصات مکانیکی بلند مدت (3 ساله) بتن حاوی سنگدانه بازیافتی و پوزولان‌های زئولیت و میکروسیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.62511.3250

میلاد عقیلی لطف؛ امیرمحمد رمضانیانپور؛ محمد یاسر چمنی


مدلسازی عددی فرونشست زمین ناشی از استخراج آبهای زیرزمینی با لحاظ کردن اثرات غیر اشباع و به روش بدون المان گالرکین (EFG)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.59625.3256

احمد تورئی؛ علی پاک؛ محمدعلی ایرانمنش


اصلاح مدلسازی خاک و بکارگیری آن در مدل استخوان ماهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.62829.3244

امیرحسین جعفریه؛ حر خسروی؛ طاها فاضلی فر


کاربرد مدل‌های هوش مبتنی بر محاسبات نرم در بررسی میزان ضریب تخلیه دریچه کشویی در حالت جریان آزاد و آستانه متقارن به کمک مدل‌های KNN، ANN، GEP و SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.62661.3237

حمیدرضا عباس زاده؛ یوسف حسن زاده؛ رسول دانشفراز؛ رضا نوروزی


تعیین تغییرات پتانسیل سطحی کائولینیت برای انتخاب الگوی بهینه شدت‌بخشی رفع آلاینده فلز سنگین در روش بهسازی الکتروکینتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63098.3255

وحید رضا اوحدی؛ محمد امین فرهپور؛ فاطمه فریدی؛ سجاد گوهری


ارزیابی روش تعادل مومنتم در تعیین تنش برشی مقاطع مرکب پیچان‌رودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.62710.3239

کاظم اسماعیلی؛ وحیده مرتضوی امیری


کنترل سلامت اعضا ی سازه ای به روش توموگرافی اشعه ایکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63074.3254

فریبرز ناطقی الهی؛ سید سجاد کمالی


مطالعه آزمایشگاهی تشخیص آسیب در پل خرپایی تحت بار متحرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62521.3229

سیاوش شاه محمدی؛ موسی محمودی صاحبی


حفاظت از لوله مدفون با استفاده از کیسه‌ خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.62766.3241

سید ناصر مقدس تفرشی؛ امیرفرهنگ احمدیان