دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

بهینه‌سازی هندسه دیوارهای ساحلی وزنی بلوکی گوژپشتی با استفاده از تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی و روش یادگیری ماشین نظارت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.61126.3150

بابک ابراهیمیان؛ امیررضا زرنوشه‌ فراهانی


تاثیر طول و ترکیب الیاف بر مقاومت فشاری و خمشی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.61231.3159

علی همتی؛ داود نظری؛ علیرضا مومن آبادی


ارزیابی اثر الیاف بازیافتی بر مقاومت ماسه ثبیت شده با سیمان در برابر چرخه های یخ زدن-آب شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.61556.3184

یزدان شمس ملکی؛ آزاده دادفرین؛ مهدی اثنی عشری


بررسی اثر حرکات دور از گسل بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های میان مرتبه ترکیبی در ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62308.3217

آرین کیانی؛ علی خیرالدین؛ محمدعلی کافی؛ حسین نادرپور


یادداشت فنی

مطالعه عددی و پارامتریک اثر زلزله‌های متوالی بر روی سیستم دیوار برشی فولادی جدار نازک مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.61115.3149

مجید قلهکی؛ محسن تاجیک


بررسی رفتار مکانیکی بتن حاوی مصالح بازیافتی بتن و لاستیک به عنوان پی جداساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.61549.3183

هاشم شریعتمدار؛ فاطمه آینه چی


مقاومت کششی دو‌نیم‌شدن ماسه تثبیت‌شده با سیمان و مسلح‌شده با الیاف ماسک صورت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62194.3210

حسین ملاعباسی


پژوهشی

استخراج منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای برای سازه‌های فولادی با بهبود لرزه‌ای روش نمود مدل با ابعاد بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62038.3203

پیام اسدی؛ حسین عباسی


یادداشت فنی

بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای مسلح شده با میخ‌های مارپیچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62328.3219

مجید یزدان دوست؛ رضا ملایی؛ حمید رضا صبا


پژوهشی

تعیین مشخصات سازه با استفاده از پارامترهای مودال سازه و بکارگیری الگوریتم‌های بهینه‌سازی: ژنتیک، اجتماع ذرات و آموزش و یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62232.3212

شهاب امانت؛ حامد خرازی؛ مریم بیطرف


یادداشت فنی

بررسی رفتار استاتیکی و دوره‌ای زهکشی نشده مخلوط ماسه و خرده‌های لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62453.3226

مسعود روشی؛ رضا نورزاد


پژوهشی

بررسی رفتار مکانیکی فوم‌های آلومینیمی تحت آزمون تک‌محوری با به‌کارگیری روش شبکه‌بندی ورونویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62214.3215

امیر رضائی صامتی


بررسی عملکرد دیوارهای خاک مسلح پله‌ای بعنوان تکیه‌گاه پل‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.61741.3194

مجید یزدان دوست؛ آتاناز بهرامی بلفه تیموری


اندازه‌گیری حجم نفوذ آب به بتن و مقاومت فشاری تحت شرایط حاد دمایی بدون نیاز به شکستن نمونه با استفاده از آزمون‌های درجای نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62007.3202

محمود نادری؛ علی صابری ورزنه؛ سردارولی دین


یادداشت فنی

تحلیل استاتیکی تیر های نانو بر پایه نظریه گرادیان تنش و با استفاده از دو روش تحلیلی و عددی نیستروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62546.3231

محمد صادق بهنام رسولی؛ احمد آفتابی ثانی؛ عباس کرم الدین


پژوهشی

اثر تغییرات دما بر خصوصیات تورمی خاک‌های ریزدانه بهسازی شده با سدیم‌آلژینات در حجم ثابت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62385.3224

محمد بهزادی پور؛ نوید خیاط


مطالعه عددی بر روی دیوار برشی فولادی کامپوزیتی نیمه مقید در لبه ها تحت بارگذاری دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62420.3223

سینا مؤمنی؛ نوید سیاه پلو؛ علیرضا جهانپور


بررسی مدل‌های عددی پیش‌بینی پدیده کاویتاسیون در ونتوری‌ها با استفاده از نرم‌افزار ANSYS FLUENT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62623.3236

فرهود کلاته؛ سجاد کوزه گر غیاثی؛ احسان امین وش


مدل‌های احتمالاتی برای پیش‌بینی تنش تسلیم میلگرد و مقاومت فشاری بتن بر مبنای رگرسیون خطی بیژین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62665.3238

حمیدرضا نوربالاتفتی؛ مجتبی محصولی


سناریوسازی نرخ نفوذ خودرو خودران اشتراکی، یک تحلیل کمی زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62698.3240

امیررضا ممدوحی؛ علی رحمانی


حل عددی مسائل جابجایی خالص یک بعدی با استفاده از روش بدون‌شبکه تیلورگالرکین مرتبه بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62549.3232

سامان اسپهبدی نیا؛ علی رحمانی


ارزیابی رفتار غیراشباع خاک لس گرگان در مکش های متوسط تحت شرایط تراکم سه محوری ناهمسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62479.3228

سید محسن حائری؛ بهنام سعداللّه زاده؛ سامان سلیمانی بروجردی


مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی بر روی دیوارهای خاک مسلح پله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62396.3221

مجید یزداندوست؛ امیرحسین رسولی جمنانی


یادداشت فنی

بررسی مشخصات مکانیکی بلند مدت (3 ساله) بتن حاوی سنگدانه بازیافتی و پوزولان‌های زئولیت و میکروسیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.62511.3250

میلاد عقیلی لطف؛ امیرمحمد رمضانیانپور؛ محمد یاسر چمنی


پژوهشی

مدلسازی عددی فرونشست زمین ناشی از استخراج آبهای زیرزمینی با لحاظ کردن اثرات غیر اشباع و به روش بدون المان گالرکین (EFG)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.59625.3256

احمد تورئی؛ علی پاک؛ محمدعلی ایرانمنش


اصلاح مدلسازی خاک و بکارگیری آن در مدل استخوان ماهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62829.3244

امیرحسین جعفریه؛ حر خسروی؛ طاها فاضلی فر


کاربرد مدل‌های هوش مبتنی بر محاسبات نرم در بررسی میزان ضریب تخلیه دریچه کشویی در حالت جریان آزاد و آستانه متقارن به کمک مدل‌های KNN، ANN، GEP و SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.62661.3237

حمیدرضا عباس زاده؛ یوسف حسن زاده؛ رسول دانشفراز؛ رضا نوروزی


تعیین تغییرات پتانسیل سطحی کائولینیت برای انتخاب الگوی بهینه شدت‌بخشی رفع آلاینده فلز سنگین در روش بهسازی الکتروکینتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63098.3255

وحید رضا اوحدی؛ محمد امین فرهپور؛ فاطمه فریدی؛ سجاد گوهری


ارزیابی روش تعادل مومنتم در تعیین تنش برشی مقاطع مرکب پیچان‌رودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.62710.3239

کاظم اسماعیلی؛ وحیده مرتضوی امیری


کنترل سلامت اعضا ی سازه ای به روش توموگرافی اشعه ایکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63074.3254

فریبرز ناطقی الهی؛ سید سجاد کمالی


مطالعه آزمایشگاهی تشخیص آسیب در پل خرپایی تحت بار متحرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62521.3229

سیاوش شاه محمدی؛ موسی محمودی صاحبی


حفاظت از لوله مدفون با استفاده از کیسه‌ خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62766.3241

سید ناصر مقدس تفرشی؛ امیرفرهنگ احمدیان


بررسی اثر عمق مدفون و قطر تک‌شمع بر عملکرد لرزه‌ای توربین بادی فراساحلی با انجام مدل‌سازی فیزیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63213.3262

علیرضا باطنی؛ مجید مرادی


بررسی پارامترهای موثر در روانگرایی خاک‌های ماسه‌ای سست با استفاده از روش مربع لاتین بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63178.3260

سعید گلمغانی ابراهیمی؛ علی نورزاد؛ حسین جواهری کوپائی


مدل‌سازی عددی فرآیندهای موفولوژیکی ناحیه سواش در سواحل درشت‌دانه با مدل کد‌ باز XBeach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63280.3266

سپهر ملکی؛ مهدی عجمی؛ احمد احمدی


آنالیز مودال عملیاتی خودکار سه مرحله‌ای با استفاده از حذف مودهای ریاضی به روش خوشه‌بندی بر اساس چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63122.3258

احمد شوشتری؛ امیر سالار مهرآباد


یادداشت فنی

ارزیابی عددی ضریب لرزه‏ای افقی برای دیواره‏ های میخ‏ گذاری ‏شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2024.62608.3235

صابر کریمی؛ محمد حاذقیان؛ کاظم برخورداری


پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصالات کف‌ستون‌ها به همراه میل‌مهارهای جوش شده بدون خروج از مرکزیت با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63404.3271

ایمان کرمی؛ سید رسول میرقادری؛ امیر رضا قیامی آزاد؛ محمود علی


بررسی تاثیر نسبت ارتفاع تیر به عرض مقطع ستون بر حالت شکست و عرض موثر دال در قاب های خمشی بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2024.63024.3269

علی خلیلی؛ فریبرز ناطقی الهی


یادداشت فنی

تعیین تعداد و مکان بهینه بالابرهای ساختمانی در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از یک مدل ریاضی عدد صحیح خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63426.3274

محدثه جواهری؛ مهدی احمدنیا؛ مجتبی مغربی؛ رضا قنبری


بهسازی خاک ماسه‌ای رس دار با استفاده از نانوذره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63620.3279

سعید رحمتی سردشت؛ علی اکبر حشمتی


پژوهشی

ارزیابی روابط متداول محاسبه افت هیدرولیکی و واسنجی رابطه هیزن-ویلیامز درلاترال‌های آبیاری قطره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.62619.3234

شاهین شفائی؛ قاسم زارعی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شیما سلیمانی؛ محمد شمسی


یادداشت فنی

مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای و اصلاح ناحیه شکست وصله مکانیکی میلگردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63880.3292

مححمدرضا شکرزاده؛ فریبرز ناطقی الهی


پژوهشی

بررسی تأثیر حرکت شتابدار جرم متحرک بر پاسخ دینامیکی خارج از صفحه تیرهای خمیده در صفحه افق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63894.3293

محمدعلی فیوضات؛ هاتف عبدوس؛ علیرضا خالو


یادداشت فنی

ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های فراابتکاری در طراحی بهینه شمع‌های سازه نگهبان ترانشه‌های عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63750.3285

فرشاد طیاری


توسعه الگوریتم ترکیبی ازدحام گربه‌ها با عملگرهای ژنتیکی برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با محدودیت پنجره زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63335.3268

امیرمسعود رحیمی؛ بهناز یادگاری؛ محسن ابوطالبی اصفهانی


آزمایش برش مستقیم-اتصال پیش تنیده‌ جهت ارزیابی رفتار اتصال FRP پیش تنیده به بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63429.3273

عرفان شبانی؛ داود مستوفی نژاد؛ علیرضا سلجوقیان


پژوهشی

استخراج و ارزیابی پارامتریک توابع پاسخ فرکانسی سازه‌های کشسان و ناکشسان تحت تحریکات پالسی‌شکل زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63654.3280

سامان باقری؛ حسین حیاتی راد


بهبود دوام و مدول الاستیسیته خاک‌های آلوده به نفت در چرخه‌های تر-خشک با استفاده از تثبیت با مواد سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63902.3295

حدیث نصیری؛ نوید خیاط؛ احد نظرپور


ارزیابی هوشمند آسیب و پیش بینی طیف آسیب لرزه‌ای تحت اثر زلزله های نزدیک گسل در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63776.3287

محمد شامخی امیری؛ حسین پهلوان؛ رامین فضلی


یادداشت فنی

بررسی و مطالعه عددی رفتار دیوار برشی فولادی با قاب پیرامونی بتنی پیش‌ساخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63658.3281

جابر کوپایی زاده؛ فرهاد بهنام فر؛ محمد رضا جواهری تفتی


پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی یک نوع میراگر فولادی تسلیمی جدید با استفاده از فیوزهای ساعت شنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63829.3289

محمد حسین آفریدون؛ رضا آقایاری؛ محمد حسین ادیب راد؛ مهرزاد تحملی رودسری