دوره و شماره: دوره 2-29، شماره 1، مهندسی عمران، خرداد 1392، صفحه 1-170 
بررسی تأثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیتریفیکاسیون

صفحه 65-72

علی دهنوی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی؛ گیتی امتیازی


بررسی شکل‌پذیری اتصالات L و T شکل دیوارهای D۳ پانل تحت بارگذاری جانبی و ثقلی

صفحه 129-139

امیر حسین سنگکی؛ ابوالحسن وفائی؛ محمدزمان کبیر؛ طیبه گلی