دوره و شماره: دوره 2-29، شماره 2، مهندسی عمران، مرداد 1392، صفحه 1-138 
بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن

صفحه 61-70

محمدرضا یعقوبی؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی


تحلیل استاتیکی پل‌های خاکی فولادی تحت اثر بارهای اجرایی

صفحه 117-126

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ پریسا حاجی عبدالرزاق