دوره و شماره: دوره 2-30، شماره 3، مهندسی عمران، مهر 1393، صفحه 1-156 
بررسی عملکرد زئولیت‌های طبیعی در کاهش میزان شوری آب‌های زیرزمینی

صفحه 97-105

سیدمهدی برقعی؛ مریم لاهیجی؛ امیرحسام حسنی؛ محمود سالاری؛ مجتبی صیادی