دوره و شماره: دوره 2-30، شماره 4.2 - شماره پیاپی 4، دی 1393، صفحه 1-158 
بررسی تجربی و تئوری کاربرد مهاربند کابلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی

صفحه 117-125

یوسف حسین زاده؛ مجید برقیان؛ مجتبی امتناع؛ مصطفی خالصه دهقان