کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
مطالعه عددی بر روی دیوار برشی فولادی کامپوزیتی نیمه مقید در لبه ها تحت بارگذاری دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62420.3223

سینا مؤمنی؛ نوید سیاه پلو؛ علیرضا جهانپور


بررسی چیدمان میلگرد بر شکل پذیری دیوار برشی بتنی با شبیه سازی اجزا محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1404

10.24200/j30.2024.63525.3282

ابراهیم کوچکی؛ ارش سیاری


بررسی و مقایسه ی مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم

دوره 38.2، شماره 3.1، آذر 1401، صفحه 77-88

10.24200/j30.2022.60114.3086

حامد مخدومی درمیان؛ رضا رهگذر؛ محسن محمدی زاده؛ امیر ساعدی داریان؛ کامبیز نرماشیری


بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 49-56

10.24200/j30.2021.56800.2858

سحر صفری؛ امید رضایی فر؛ مجید قلهکی


بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز

دوره 36.2، شماره 2.2، شهریور 1399، صفحه 151-158

10.24200/j30.2019.52129.2456

علیرضا جوکار؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


بررسی رفتار سیکلی پی‌های نواری بر روی ماسه‌های تقویت‌شده با ژئوسل و خرده‌ لاستیک

دوره 33.2، شماره 4.1، اسفند 1396، صفحه 49-59

10.24200/j30.2018.1262

محمودرضا محمدی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ محسن کارگر


بررسی تاثیر اسلامپ بتن در ظرفیت باربری فشاری ریزشمع بتنی درجا (مطالعه موردی ساختگاه سرخرود)

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 123-129

عیسی شوش پاشا؛ رضا نورزاد؛ محمدحسن کاشی پور؛ سیدجواد جلالی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیافراگم محیطی و ورق میان گذر در اتصال ترکیبی المان های سازه یی فلزی و بتنی

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 97-105

محمدکاظم شربتدار؛ نعمت اله حیدریان؛ آزاده حقیقت


ارزیابی رفتار باربری پی‌های نواری بر روی خاک لایه‌یی مسلح با ژئوگرید

دوره 31.2، شماره 4.1، اسفند 1394، صفحه 83-88

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ محمد صالحی


بررسی تحلیلی رفتار فشار-نشست پی و اقع بر بستر مسلح با ژئوسل

دوره 31.2، شماره 3.1، مهر 1394، صفحه 63-72

سیدناصر مقدس تفرشی؛ طاهره شقاقی


بررسی اثر شعاع انحناء شیروانی‌های خاکی ماسه‌یی محدب در پلان در ظرفیت باربری پی‌های واقع بر آن‌ها

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 47-55

داود اذان؛ مجتبی جهان اندیش؛ ارسلان قهرمانی


بررسی تجربی اثر تعبیه‌ی شیارهای سطحی در شکل‌پذیری اتصالات بتنی ضعیف تقویت‌شده با ورق‌های کامپوزیت F‌R‌P

دوره 31.2، شماره 1.2، فروردین 1394، صفحه 41-50

علیرضا ستاری فرد؛ محمدکاظم شربتدار؛ احمد دالوند


بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌یی

دوره 2-30، شماره 3، مهر 1393، صفحه 85-95

جعفر بلوری بزاز؛ جواد کشاورز