دوره و شماره: دوره 31.2، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1394، صفحه 1-156 
رابطه‌ی پیش‌بینی حرکت زمین (رابطه‌ی کاهندگی) برای شتاب طیفی زلزله‌های ایران

صفحه 11-21

نعمت حسنی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ مجید برارنیا؛ فریدون سیناییان؛ حسن جهانیان


بررسی رفتار سقف کامپوزیت با تیر لانه زنبوری در آتش‌سوزی

صفحه 105-110

محمود یحیایی؛ بنفشه حسن پور قمصری؛ نیما خشایار


راهبرد بهینه‌ی کارفرما و پیمانکار در پروژه‌ی مواجه با تأخیر، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها

صفحه 121-135

احسان اله اشتهاردیان؛ رضا عباس نیا؛ جواد محمدی تقی آباد؛ علیرضا چاله کایی


یادداشت فنی

طراحی مستقیم براساس تغییرمکان با لحاظ‌کردن تأثیر اندرکنش خاک و سازه

صفحه 137-144

فرهاد بهنام فر؛ مریم عیدینی نژاد؛ سید مهدی طاهریان قهفرخی