نمایه نویسندگان

آ

 • آذینی، احسان تزریق پذیری محلول نانو سیلیس کلوئیدی در ماسه ی کربناته ی بوشهر با درصد لای مختلف [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 29-38]

ا

 • اسفندیاری، اکبر شناسایی آسیب سازه‌های فولادی با استفاده از به‌روزرسانی مدل اجزاء محدود و برپایه‌ی داده‌های کرنش [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 39-49]
 • اطهاری نیکوروان، حمیدرضا تحلیل موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت در پروژه‌های خصوصی صنعت ساخت ایران [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 69-80]
 • اعجمی، مجتبی پیش بینی مؤلفه های زوال ستون های بتن مسلح با استفاده از روش های یادگیری ماشین [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 15-22]
 • امری، مهدی تأثیر مودهای بالاتر ارتعاشی در ساختمان های دارای جداگر پایه «پاندولی تکی» با پلان نامنظم [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 103-114]
 • اوحدی، وحیدرضا ارزیابی ریزساختاری تأثیر نحوه ی عمل‌آوری بر فرآیند تثبیت/جامدسازی پایه ی سیمانی در بنتونیت آلوده به یون سرب [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 93-101]
 • اوریا، احد روشی برای حل مسائل تحکیم غیرخطی با استفاده از مفهوم حالت آشفتگی [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 39-47]

ب

 • بابایی نژاد، وحید تأثیر هندسه ی نازل در رفتار پساب شور تخلیه‌شده به صورت مستغرق مایل با زاویه ی 60ͦ [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 49-57]
 • بابایی نژاد، وحید اعتبارسنجی مدل‌های آشفتگی برای پساب چگال تخلیه شده از نازل‌های دایره‌ و مربع با زاویه تخلیه ی ͦ 45 [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 115-123]
 • برسی، سیداحمد بررسی آزمایشگاهی اثرات ضربه بر بتن سبک دانه حاوی باگاس و لیکا [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 29-38]
 • بروجردیان، وحید طراحی بهینه ی قاب‌های مهاربندی فولادی دوگهواره‌یی با تغییر موقعیت بلوک گهواره‌یی ثانویه [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 93-103]

پ

 • پروینی ثانی، حسین پیش بینی مؤلفه های زوال ستون های بتن مسلح با استفاده از روش های یادگیری ماشین [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 15-22]
 • پوراکبر، شهرام بررسی اثر المان های موجود در پوست تخم مرغ در تثبیت خاک رس به روش ژئوپلیمر [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 51-57]
 • پوررستم، توحید بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش‌بینی شاخص خسارت لرزه‌ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت‌شده [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 71-80]

ت

 • توفیق، وهب بهینه سازی سازه‌های صنعتی از منظر انرژی با استفاده از روش تحلیل شبکه‌یی ANP [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 23-27]

ج

 • جعفری، مهرداد مطالعه ی عددی رفتار میراگرهای لانه زنبوری موجدار [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 3-13]

ح

 • حاجی سیدمحمد شیرازی، رضا اعتبارسنجی مدل‌های آشفتگی برای پساب چگال تخلیه شده از نازل‌های دایره‌ و مربع با زاویه تخلیه ی ͦ 45 [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 115-123]
 • حسن زاده، حمید مقایسه ی رفتار خمشی و الگوی انتشار ترک تیرهای بتن مسلح معمولی و الیافی با کمینه و بیشینه ی آرماتور کششی طولی [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 15-27]
 • حسنلوراد، محمود بررسی اثر چرخه ی خشک و ترشدن در نفو ذپذیری خاک ماسه ی رس‌دار [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 115-124]
 • حسینی واعظ، سید روح الله شناسایی آسیب سازه‌های فولادی با استفاده از به‌روزرسانی مدل اجزاء محدود و برپایه‌ی داده‌های کرنش [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 39-49]

خ

 • خالو، علیرضا بررسی آزمایشگاهی اثرات ضربه بر بتن سبک دانه حاوی باگاس و لیکا [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 29-38]
 • خان احمدی، محتشم عیب‌یابی در صفحه های فولادی با استفاده از الگوریتم تشخیصی مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته ی یک ‌بُعدی و شکل‌های مود ارتعاشی دوبُعدی [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 59-69]
 • خجسته، مسعود تصفیه ی فاضلاب رنگی حاوی تارترازین با استفاده از فناوری پلاسمای سرد [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 59-68]
 • خشکرودی، آزاده پیش بینی مؤلفه های زوال ستون های بتن مسلح با استفاده از روش های یادگیری ماشین [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 15-22]
 • خورسندی، بابک تأثیر هندسه ی نازل در رفتار پساب شور تخلیه‌شده به صورت مستغرق مایل با زاویه ی 60ͦ [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 49-57]

د

 • دلنواز، محمد تصفیه ی فاضلاب رنگی حاوی تارترازین با استفاده از فناوری پلاسمای سرد [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 59-68]

ر

 • رفیعی محمدی، محمدتقی طراحی بهینه ی قاب‌های مهاربندی فولادی دوگهواره‌یی با تغییر موقعیت بلوک گهواره‌یی ثانویه [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 93-103]
 • رمضانیانپور، امیرمحمد کاهش آثار منفی درز‌های ساخت در سازه‌های بتن غلتکی حجیم با استفاده از زئولیت [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 81-91]
 • رون، میثم بهینه‌سازی نیروی پیش‌کشیدگی کابل‌ها در پل‌های کابلی ایستا با ساده سازی مدل سازه به همراه مطالعه ی موردی: پل لالی [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 125-135]

ز

 • زریبافیان، امید بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش‌بینی شاخص خسارت لرزه‌ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت‌شده [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 71-80]
 • زهرایی، سیدمهدی کاهش آثار منفی درز‌های ساخت در سازه‌های بتن غلتکی حجیم با استفاده از زئولیت [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 81-91]

س

 • سریدانی، بهزاد مدلسازی عددی تأثیر زاویه ی قرارگیری ژئوتکستایل در لایه ی اساس و زیراساس روسازی راه [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 105-113]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش‌بینی شاخص خسارت لرزه‌ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت‌شده [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 71-80]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا تأثیر مودهای بالاتر ارتعاشی در ساختمان های دارای جداگر پایه «پاندولی تکی» با پلان نامنظم [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 103-114]

ش

 • شربتدار، محمد کاظم مقایسه ی رفتار خمشی و الگوی انتشار ترک تیرهای بتن مسلح معمولی و الیافی با کمینه و بیشینه ی آرماتور کششی طولی [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 15-27]
 • شهروزی، محسن ویژه‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 81-91]

ص

 • صرافی، علی کاهش آثار منفی درز‌های ساخت در سازه‌های بتن غلتکی حجیم با استفاده از زئولیت [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 81-91]
 • صفادوست، ریحانه ارزیابی ریزساختاری تأثیر نحوه ی عمل‌آوری بر فرآیند تثبیت/جامدسازی پایه ی سیمانی در بنتونیت آلوده به یون سرب [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 93-101]
 • صمدیان فرد، سیما بهینه سازی سازه‌های صنعتی از منظر انرژی با استفاده از روش تحلیل شبکه‌یی ANP [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 23-27]

ض

 • ضیایی مؤید، رضا تزریق پذیری محلول نانو سیلیس کلوئیدی در ماسه ی کربناته ی بوشهر با درصد لای مختلف [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 29-38]

ع

 • عظیمی نژاد، آرمین تأثیر مودهای بالاتر ارتعاشی در ساختمان های دارای جداگر پایه «پاندولی تکی» با پلان نامنظم [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 103-114]

ف

 • فضیلتی، مهدی بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش‌بینی شاخص خسارت لرزه‌ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت‌شده [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 71-80]
 • فلاح، نرگس شناسایی آسیب سازه‌های فولادی با استفاده از به‌روزرسانی مدل اجزاء محدود و برپایه‌ی داده‌های کرنش [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 39-49]

ق

 • قیامی آزاد، امیر رضا بهینه‌سازی نیروی پیش‌کشیدگی کابل‌ها در پل‌های کابلی ایستا با ساده سازی مدل سازه به همراه مطالعه ی موردی: پل لالی [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 125-135]
 • قبادپور، نگین بررسی اثر چرخه ی خشک و ترشدن در نفو ذپذیری خاک ماسه ی رس‌دار [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 115-124]
 • قربانزاده، مهرشاد ویژه‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 81-91]

ک

 • کرم الدین، عباس تهیه‌ی طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن در پل‌های تحت اثر زلزله [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]
 • کیلانه ای، فؤاد بررسی اثر چرخه ی خشک و ترشدن در نفو ذپذیری خاک ماسه ی رس‌دار [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 115-124]

گ

 • گلابچی، محمود تحلیل موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت در پروژه‌های خصوصی صنعت ساخت ایران [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 69-80]
 • گلصورت پهلویانی، علی بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش‌بینی شاخص خسارت لرزه‌ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت‌شده [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 71-80]

م

 • مام عزیزی، آرمان عیب‌یابی در صفحه های فولادی با استفاده از الگوریتم تشخیصی مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته ی یک ‌بُعدی و شکل‌های مود ارتعاشی دوبُعدی [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 59-69]
 • محمدی ده چشمه، اسماعیل طراحی بهینه ی قاب‌های مهاربندی فولادی دوگهواره‌یی با تغییر موقعیت بلوک گهواره‌یی ثانویه [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 93-103]
 • مطهری، محمدرضا مدلسازی عددی تأثیر زاویه ی قرارگیری ژئوتکستایل در لایه ی اساس و زیراساس روسازی راه [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 105-113]
 • معززی مهر طهران، علیرضا مطالعه ی عددی رفتار میراگرهای لانه زنبوری موجدار [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 3-13]
 • معظمی، دانیال بررسی اثر المان های موجود در پوست تخم مرغ در تثبیت خاک رس به روش ژئوپلیمر [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 51-57]
 • منصوری، محمدرضا تأثیر مودهای بالاتر ارتعاشی در ساختمان های دارای جداگر پایه «پاندولی تکی» با پلان نامنظم [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 103-114]
 • مهدیان، حسن تصفیه ی فاضلاب رنگی حاوی تارترازین با استفاده از فناوری پلاسمای سرد [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 59-68]
 • مؤیدفر، رضا مدلسازی عددی تأثیر زاویه ی قرارگیری ژئوتکستایل در لایه ی اساس و زیراساس روسازی راه [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 105-113]
 • مویزی ثانی، محمد تهیه‌ی طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن در پل‌های تحت اثر زلزله [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]

ن

 • نائینی، سید ابوالحسن تزریق پذیری محلول نانو سیلیس کلوئیدی در ماسه ی کربناته ی بوشهر با درصد لای مختلف [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 29-38]

و

 • وثیق، آتوسا بررسی اثر المان های موجود در پوست تخم مرغ در تثبیت خاک رس به روش ژئوپلیمر [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 51-57]

ه

 • همامی، پیمان ویژه‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها [39.2، شماره 1، 1402، صفحه 81-91]

ی

 • یوسفی، بهنام ارزیابی ریزساختاری تأثیر نحوه ی عمل‌آوری بر فرآیند تثبیت/جامدسازی پایه ی سیمانی در بنتونیت آلوده به یون سرب [39.2، شماره 2، 1402، صفحه 93-101]